A Dugonics András Piarista Gimnázium Művészeti Iskolája felvételt hirdet alapfokon a 2021/22-es tanévre a következő tanszakokra:

 

Zeneművészeti ágon klasszikus zene:

 • Zongora
 • Gordonka
 • Gitár
 • Orgona
 • Szolfézs
 • Zeneelmélet

 

Zeneművészeti ágon népzene:

 • Népi ének
 • Népi hegedű
 • Népi brácsa
 • Koboz
 • Tambura
 • Népi furulya

 

Képző-és iparművészeti ágon:

 • Fotó és film
 • Grafika és festészet
 • Tűzzománc

 

Táncművészeti ágon:

 • Néptánc

 

Bővebb felvilágosítást a 62/549-098-as telefonszámon lehet kérni.

 

Rövid tanszakismertetők

Zeneművészeti ágon - klasszikus zene:

Zongora: Zongoratanításom alapvető céljai közé tartozik, hogy fejlesszem a növendékeim muzikalitását, zenei hallását. Fontos feladatomnak tartom, hogy a hangszer irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit megismertessem, megszerettessem tanítványaimmal. Törekszem arra, hogy átadhassam azt a tudást, amely segítségével egy mű mondanivalóját kifejező hangon, hangszínben, hangerőben gazdagon tudják majd növendékeim megszólaltatni a hangszeren, miközben a különböző zongoradarabokat stílus- és kottahűen játsszák – a maguk és mindannyiunk örömére.

Kuzma-Vojtovics Tímea – Zongoratanár

Gurka Zita-Zongoratanár

Fazekas Andrea – Zongoratanár

 

 

Gordonka: Aki a gordonka tanszakra felvételizik, belát a kulisszák mögé. Színházi kifejezés a kulissza, s konkrétan van lehetőség oda betekinteni: akár egy előadást is megnézni vagy hangversenyt látogatni kapcsolataim révén. Aki a gordonka tanszakra felvételizik, előbb utóbb együtt muzsikál valakivel. Kamaraprodukcióink állandóan megjelennek hangversenyeken. A cselló zenekar szervezés alatt, vár új tagokat minden évben. Aki a gordonka tanszakra felvételizik, tehetséges jó hallású kell, hogy legyen, mert a csellózáshoz kitűnő intonálás szükséges! Ezen titkok elsajátítására fény derül, ha felveszlek tanszakomra!

Csányi Ildikó – okleveles gordonkaművész és gordonkatanár

 

 

Gitár: Gitártanszakunkon lehetőség nyílik megismerni, elsajátítani a hangszerjátékot, és az egyetemes gitáros repertoáron keresztül megérkezni a mai korok akár könnyűzenei műfajaiba.
A tanszakon minden évben sorra alakulnak a kamaraformációk, főleg duó, trió és kvartett formájában, így kiemelten lehetőségünk van a közös zenélés, játék lehetőségére és annak örömére.
Az elkövetkezendő időkben szervezzük az iskolai gitárzenekart is.
Iskolánk szervezi és egyben helyszínét is adja az immáron évek óta megrendezendő Tavaszi Gitártalálkozónak, amely alkalmával minden jelentkező  növendéknek lehetősége van bemutatni az éppen repertoáron lévő darabjait felszabadult, kötetlen hangulatban.
A klasszikus tanszakok közös  koncertjein, valamint számos egyéb versenyen és rendezvényen képviseljük, ápoljuk a gitárzene hagyományait és örömeit.

Szalkai Sándor – gitártanár, kamaraművész

Deák Dániel - gitártanár

 

Orgona: Művészeti iskolánkban ötödik éve működik orgona tanszak, amelynek növendékei már többször szerepeltek iskolai ünnepélyeken. A diákok a Dél-Alföld egyetlen olyan iskolájában tanulhatnak, amelyik igazi sípos orgonával rendelkezik.

Kuzma Levente – okleveles orgonaművész, okleveles orgonatanár

 

Zeneművészeti ágon - népzene:

Népi ének: Alapfokú Művészeti Iskolánkban a 2001-es alapítás óta létezik népi ének tanszak. Hiánypótló oktatás ez: városunkban és környékén egyedül itt, a Piarista Mester Tanodában folyik olyan magas szakmai és művészi színvonalú népi ének oktatás, amely akár egy népi énekes előadóművészi pályára is felkészít. A Piarista Mester Tanoda népi énekesei kimagaslóan teljesítenek városi-, megyei- és országos versenyeken, számos városi és vidéki szereplésüket rendszerint nagy elismeréssel illetik. Tanszakunkra olyan énekelni vágyók jelentkezését várjuk, akik a népdalok világát szeretnék felfedezni és közben készek éneklésükben fejlődni, kifejezésmódjukban változni, közösséghez tartozni, önfeledten énekelni.                                     

Fábri-Ivánovics Tünde - okleveles ének-zene, népzene tanár; népdalénekes, Népművészet Ifjú Mestere, Szeged MJV Aranygyűrűs népdalénekese

Berec-Csizmadia Anna – népi ének  tanár, Junior Príma díjas népdalénekes, 2012  Fölszállot a páva nyertese.

 

Népi hegedű: A népi hegedű tanszakon a magyar néphagyományban megőrzött dallamkincset és játékmódot egységben tanuljuk. A kezdők a népi dallamok útján sajátíthatják el a hegedűjáték alapjait, a klasszikus hegedűs előképzettséggel érkezők pedig az új technikákkal párhuzamosan a magyar nyelvterület különböző tájainak szebbnél szebb dallamaiban és stílusaiban mélyedhetnek el. Már az első évektől kezdve keressük a közös muzsikálás örömét, és tudatosan foglalkozunk a zenészmesterség gyakorlati fortélyaival.

Králik Gusztáv – népzenész-tanár, Népművészet Ifjú Mestere

 

Népi brácsa: A tanszakon a hagyományos magyar vonós táncmuzsika kíséretét tanuljuk hegedűn, háromhúros brácsán és négyhúros brácsán. A vonós hangszerjáték technikai alapjain, ritmikai, intonációs gyakorlatokon, összhangzattani ismereteken és sok-sok közös muzsikáláson keresztül közelítjük meg azokat a hagyományos játékmódokat, amelyek a magyar népi tánczene összetéveszthetetlen ízeit és sodrását adják.

Králik Gusztáv – népzenész-tanár, Népművészet Ifjú Mestere

 

Koboz: A koboz tanszakon egyszerű moldvai énekek kobozkíséretén keresztül ismerkedünk meg ennek az ősi hangszernek sajátos ritmusú pengetéseivel. Igen hamar megkezdjük a hegedűs és furulyás dallamok kíséretét és a koboz szólójátékot is. A „táncházas mesterség” és a dallamok koncertszerű előadása jelent majd fokozatosan egyre nagyobb kihívást. Tudatosan keressük az együttmuzsikálás élményét, és igyekszünk moldvai táncházban eredeti környezetben is tetten érni a kobozjáték örömét.

Fábri Géza - okleveles ének-zene, népzene tanár, kobzos énekmondó

 

Tambura: A tambura hangszeren történő zenélési forma a Dél-Alföldön, Szeged városában és környékén is fellelhető. A tamburázás újra népszerű és folyamatosan kerül vissza a mai köztudatba. Ennek egyik ékes példája, hogy a Felszálszállott a páva tehetségkutató műsorban, három magyar tamburazenekar is kitűnően remekelt.

A tamburazene magyar szellemi örökség is. Beépült a magyar hangszeres zenei hagyományba, ezért a tamburára nem csak egzotikumként, hanem mint eredeti zenei hagyományunk részekén tekintünk. Művészeti iskolánkban az új tanszak létrehozásával lehetőséget teremtünk, hogy tamburazenét tanulhass. Egyéni órákra és kamarazenélésre is lehetőség van az általunk oktatott hangszereken: prímtambura, tamburabrácsa, basszprímtambura és kiegészítésképpen a tamburabőgő.

Kiss Tamás: tambura és furulya tanár, előadóművész

 

Népi furulya: Ma országosan a népi furulyán és a zenekar többi hangszerén  megszólaltatott moldvai zene és tánc tölti be azt a lelkesítő, önfeledt együttlétet, hangulatot létrehozó szerepet, amit eleinte  a táncház mozgalom indulásakor a széki, mezőségi zene és tánc jelentett a 40 évvel ezelőtti fiataloknak.

Kobzos és énekes növendékekkel kamara produkcióinkkal, rendszeres résztvevői vagyunk iskolai ünnepségeknek, hangversenyeknek.

Lehetőséged van új hangszeren, népi furulyán népzenei dallamokat elsajátítani, barátságos környezetben, oldott hangulatban.

Kiss Tamás: tambura és furulya tanár, előadóművész

 

Szolfézs: A szolfézs előkészíti a zenetanulást, segít megérteni a zenei történéseket. Fejleszti, finomítja a hallást és a ritmusérzéket. Játékkal, mozgással összekapcsolt, az alkotás örömét adó zenei képességfejlesztés. Az elméleti ismeretek adásával, zenei képességek fejlesztésével és zenei élményekkel segíti a hangszeres oktatást. Megtanít eligazodni a kottában.

A szolfézs jellegzetessége a csoportmunka. Lehetőség van a közös éneklésre, muzsikálásra és egyéb csoportos feladatokra. A szolfézs egyik legszebb feladata, hogy fejlessze a növendék formaérzékét. Műzenei és népzenei jelenségek, jellegzetességek elméleti alapjait ismerjük meg az órákon.

A szolfézs betekintést nyújt a különböző korok zenetörténetébe, melyeknek zenei alapelemeiről és stílusjegyeiről is tanulunk.

É. Erki Kornélia – okleveles ének-zene tanár, okleveles szolfézs tanár

 

Képző-és iparművészeti ágon:

Fotó és film: A tanszak célja a fotográfiai látásmód kialakítása. A gyakorlati tevékenységekre koncentrálva az életkori sajátosságoknak megfelelően választunk témákat. A fotográfia alapvető szabályait fotózási feladatokon keresztül ismerik meg a növendékek. Az elkészült képeket közösen értékeljük. Közös fotózások és egyéni gyakorlás adja a teljesítendő feladatok jelentős részét. Ezeken túl kiállításokat rendezünk, ahol megmutathatják növendékeink legjobb munkáikat. 

Megismertetjük növendékeinket a mozgókép készítésével, formanyelvével. Csoportosan készítenek filmet a forgatókönyvírástól a forgatáson át a vágásig. 

A feladatokhoz fényképezőgépet és számítógépet használunk egyszerűbb képszerkesztő és videóvágó programmal. Akinek nincs fényképezőgépe, telefonnal is elkezdheti a képzést.

Kis Péter – fotó és film tanszak tanár

 

Grafika és festészet: A tanszakon megismerkedhetnek a  leendő tanulók a grafika technikáival, a sokszorosítás és az egyéni grafika készítésével, ill. a festészeti technikák fortélyaival.

B. Kovács István – rajztanár, festő

 

Fém-és zománcműves:

Tűzzománc: Ősi technika, amely képző- és iparművészet. Alkalmas ajándéktárgyak és képek készítésére különleges fém és üveg összeégetése révén. A tűzzománc technikával készül Magyar Szent Korona egyik legszebb iparművészeti emlékünk. Meg lehet tanulni a grafikusi, rekesz-sodronyzománc technikát, festői zománcot.

Kézműves: Természetes anyagok használatával készíthetnek a tanulók iparművészeti tárgyakat, megismerkedhetnek a  népművészet tárgyalkotó hagyományával. Lehetőség van textil, nemez technikákkal, fémműves, faműves technikákkal, fafestéssel különleges egyedi tervezésű tárgyakat készíteni.

Rajz-festés: Aki szeretne komolyabban elmerülni a rajzolás, ábrázolás, festés és különböző grafikai és festői technikák megismerésében, esetleg szeretnének  e téren továbbtanulni, azoknak érdemes heti egy alkalommal  járni a foglalkozásokra.

Mindhárom esetben  a legsikerültebb alkotások kiállításon vesznek részt.

Barkos Beáta – rajztanár, festő, tűzzománc-készítő

 

 

Táncművészeti ágon:

Néptánc: Jó hangulat, csapatjátékok, testkontroll és testtudat fejlesztés, páros és egyéni táncok a Kárpát-medence egész területéről!

Barta Csilla - néptáncoktató