E-mail cím: 
fabri-ivanovics.tunde@szeged.piarista.hu
Szak: 

népi ének

 

Zeneművészeti ág - népzene

Népi ének főtárgy:

Alapfokú Művészeti Iskolánkban, a 2001-es alapítás óta, folyamatos a népi ének tanszakon való képzés. Hiánypótló oktatás ez: városunkban és környékén egyedül itt, az egykori „Piarista Mester Tanoda” jogutód Dugonics András Piarista Gimnázium apafokú művészeti iskolájában folyik olyan magas szakmai és művészi színvonalú népi ének oktatás, amely számos növendéket népi énekes előadóművészi pályára készített fel. Népi énekeseink kimagaslóan teljesítenek városi-, megyei- és országos versenyeken, számos városi és vidéki szereplésüket rendszerint nagy elismeréssel illetik, sikeresek lemezpályázatokon és a továbbtanulásban. A Fölszállott a páva televíziós népzenei tehetségkutató gyermek évadainak népi ének kategóriáját 2016-ban és 2019-ben is művészeti iskolánk növendékei nyerték meg.

Népi ének tanszakunkra olyan énekelni vágyók jelentkezését várjuk, akik a népdalok világát mélyen átélve szeretnék felfedezni és közben készek éneklésükben fejlődni, kifejezésmódjukban változni, közösséghez tartozni, önfeledten énekelni.

Fábri-Ivánovics Tünde - okleveles ének-zene, népzene tanár; népdalénekes

Népművészet Ifjú Mestere

 Szeged MJV Aranygyűrűs népdalénekese

 

Zenei bemutató egykori diákjaink előadásában. A felvételeket Herner Donát készítette.

http://mestertanoda.hu/content/vide%C3%B3t%C3%A1r

 

És 2019-évi tavaszunk egyik nyilvános szereplése – cikk a Délmagyarban

https://m.delmagyar.hu/szeged_hirek/nepzene_szol_ot_napig_a_dugonics_teren_-_fotok/2596569/?fbclid=IwAR1mznsanNmE9I9dg1XOrmffWbWHIGbD9tkB4R10XsQqSRoN9qej6gpgux0

 

Beéneklős játék:

https://youtu.be/y4A0-Sz58Wk

 

 

A Piarista Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészeti ág,

népzene képzésének pedagógiai célrendszere

Mi piarista művészeti iskolában tanító népzene tanárok valljuk, hogy a hagyományos kulturális értékeknek kiemelt szerepe van a közösségi élet minőségének javításában. A pedagógusok személyes fejlődésre való nyitottsága révén, zenetanáraink felvállalják a folyamatos önképzést annak érdekében, hogy kidolgozhassák az élményközpontú népzeneoktatás feladatrendszerét.

A népzene a magyar nemzeti identitásunk értékes kincse, sőt alap pillére. A hagyományos értékrendre a mai modern korban, mint vezérvonalra támaszkodunk és alkalmazzunk annak az évezredek alatt felgyülemlett értéktárnak az alapanyagát a ránk bízott fiatalok egész emberré neveléséhez.

Nagy tudású és mélyen tisztelt zenei nevelőink, akár Kodály Zoltán, Bartók Béla gondolatait már igen sokan megerősítették, sőt az „egyszerű” falubeli nótafák is számos tanúságot tesznek arról, hogy a zenei nevelést nem lehet elég korán kezdeni. A Piarista Alapfokú Művészeti Iskolában ezért az UNESCO díjas Táncház módszert aktívan működtetjük.

A piarista művészeti iskola a népzenét tanulóknak nyitott műhelye. A népzeneoktatás non-formális, közösségi formáinak ezért fontos szerepe van a pedagógiai folyamatban.
 

A népzeneoktatásban megszerzett szakmai tudás széles körű terjesztését szolgálják az évente ismétlődő nemzetközi kurzusok, amelynek szellemében 2000-óta minden évben felvállaljuk a t, a formájában.

Tehetséggondozás helyi formái

  • Népzenei Kamaraműhely - Tematikus koncertek – Vendégszereplések
  • Gyermektáncház sorozat: Tanár – Diák – Szülő találkozások ünnepei

Közösségi alkalmak

  • Családi napok
  • Adventikoszorú készítés

Testvériskolai kapcsolatok

  • Gerhardinum Római Katolikus Líceum, Temesvár - Kulturális rendezvények – nemzeti összetartozás erősítése
  • St Catharines College, Cambridge - Szeged – Cambridge Kórustalálkozó

Tágabb közösség szolgálata

  • Koboz – ének – hegedű – furulya moldvai népzenei kurzus - Kárpát-medencét átívelő szakmai munka
  • Ha folyóvíz volnék… kulturális misszió - Élménypedagógiai alapkövek - CD lemez sorozat készítés a moldvai csángó magyar közösséggel