Kitöltéshez útmutató:

Jelentkezési lap,  kitöltendő részek: Tanszak, évfolyam, tanár neve, szülő neve, növendék neve. Bekarikázandó az „a” vagy  „b” pont, aláhúzandó a megfelelő rész (térítési díj vagy tandíj). Ha másik Művészeti iskolába  is jár a növendék, akkor b.pontnál beírandó a másik iskola neve , tanszaka    térítési vagy tandíj rész húzandó alá, attól függően, hogy ott milyen fizetési módot választott. Lap alján dátum és aláírás.

Személyi adatlapon: mindent részt értelemszerűen a személyi igazolvány és a lakcímkártyán szereplő adatokkal ki kell tölteni, kihúzás helyett csak a „NEM” szó fogadható el.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben való részesülés:  ennél a  résznél nem fogadjuk el ha ki van húzva, ki kell írni, hogy NEM (ha részesül akkor jegyzői határozatot kell leadni a Jelentkezési lapon  feltüntetett 4. pont alapján.

Jár-e másik alapfokú művészeti iskolába? Itt sem fogadjuk el a kihúzást, itt is NEM szó írandó be. Ha jár, akkor az Iskola nevét kell beírni, mellékelni a honlapon található erre vonatkozó kitöltött nyilatkozatot.