Tisztelt Szülők és Növendékek!

 

Az alábbi levélben tájékoztatom Önöket a Dugonics András Piarista Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskola beiskolázási folyamatának részleteiről.

A 2021-22-es, következő tanévre vonatkozóan a művészeti iskolába történő beiratkozás időpontja 2021. június 7 -11 között, hétfőtől péntekig  minden nap 8-tól 18 óráig lehetséges.

Helyszín: az iskola 2. emeleti díszterme.

Ezen a héten lesz lehetőség az új növendékek és a visszairatkozó növendékek beiratkozására is.

Visszairatkozó – képzésben lévő - növendékeink legkorábban az év végi vizsga hetében május 25-28 között is beiratkozhatnak, ezzel egyidejűleg a térítési/tandíjat is akkor kell befizetni.

A 2021/2022-es  tanév szeptemberének első hetében kizárólag az újonnan beiratkozó növendékeket tudjuk fogadni.

A megváltozott beiratkozási folyamat értelmében a térítési /tandíjat az I. félévre: a júniusi beiratkozáskor kell befizetni. Beiratkozáshoz leadott dokumentációt csak abban az esetben fogadjuk el, ha a befizetés megtörtént. A beiratkozási dokumentáció leadásához tehát szükséges mellékelni vagy bemutatni a befizetést igazoló dokumentumot.

 

A II. félév befizetési határideje: 2021. november 10.

 

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a következő tanévben a művészeti iskolában nem emelünk térítési /tandíjat. Ezzel a szándékunkkal szeretnénk támogatni a családokat.

 

Jelentkezéshez szükséges nyomtatványok:

- Jelentkezési lap,

- Művészeti Iskola Személyi Adatlap (a személyi igazolványban és a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal kell kitölteni)

- Nyilatkozat térítési díjról/tandíjról, ezt csak abban az esetben kell kitölteni, ha a növendék másik művészeti iskolának is növendéke.

 

A dokumentumok elérhetőek, letölthetők a következő linken:  www.ami.szepi.hu/beiratkozas

 

 A Jelentkezési lap és a Művészeti Iskola Személyi Adatlapot kérjük, hogy egy lapra nyomtassa ki. Beiratkozásnál kérjük, hozzák magukkal kitöltve, aláírva (amennyiben nincs rá lehetőség, nyomtatványt a helyszínen is biztosítunk).

A térítési-  és tandíj összegeket tartalmazó dokumentum szintén az iskola honlapján a beiratkozás menü alatt érhető el.

 

Zenei előképzettség:

Amennyiben az újonnan beiratkozó növendéknek van már zenei előképzettsége, kérjük a bizonyítványban az utolsó bejegyzést tartalmazó lap másolatát is hozzák magukkal.

 

A beiratkozás megváltoztatása szükséges folyamat az elektronikus napló, a tantárgyfelosztás és órarend leadása, valamint a művészeti iskolák egyhetes felkészülési időszakát érintő törvényi szabályzója miatt.

 

Tisztelettel:

Szalkai Sándor

Dugonics András Piarista Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskola