E-mail cím: 
kis.peter@szeged.piarista.hu
Szak: 

fotó-videó
vizuális alkotó gyakorlat

Fotó film tanszak

A Fotó és film tanszak programja a való életből merít, a körülöttünk alakuló és változó világ igényeit elégíti ki a témák és feladatok változatossága: egyéni és csoportos projekteken keresztül igyekszünk a vizualitás könnyebb, pontosabb értése felé. A technikai tényezőket ugyanúgy sorra vesszük, mint a médiumok szimbólumrendszereit, így alkotunk véleményt egy-egy képi világról.