E-mail cím: 
barta.csilla@szeged.piarista.hu
Szak: 

néptánc
népi játék

A magyar néptánc nem más, mint egy hamuba sült pogácsa, amit megoszthatunk a társainkkal, ha örvendünk, vagy ha szomorúak vagyunk. És ez tényleg a mesebeli pogácsa, amit szüleinktől, nagyszüleinktől kapunk, benne van egész életük, mi pedig ebből építjük fel a magunkét.

A néptáncóra nem más, mint ennek a pogácsának a kicsomagolása. Ehhez táncokat tanulunk a Kárpát-medence tájegységeiről, fejlesztjük ritmusérzékünket, csiszoljuk mozdulatainkat és egyre jobban figyelünk egymásra.

 

PIARISTA MŰVÉSZETI PEDAGÓGIÁNK

~Néptánc~

 

A néphagyomány egy olyan tarisznya, amit elődeink sok száz és ezer viszontagságos év óta hordoznak magukkal hegyeken, folyókon átal megrakva csupa hasznos és szép dolgokkal. Biztosak lehetünk benne, hogy fölöslegeset nem rejt ez a tarisznya, mert az olyanokat háborúk, éhínségek, járványok és egyéb csapások idején elhagyják, csak a legszükségesebbeket viszik tovább. Ebből adódóan minden, ami ebben a tarisznyában van, egyszerre több értéket is képvisel.

A tánc, amit az ember legeslegelőször az Isten dicséretére járt, a mai napig hordozza magában ezt a jelentést. Ez által tudjuk kifejezni, hogy örvendünk testi-lelki harmoniánknak és embertársainknak. Ugyanakkor hozzá is segít a fizikai erőnlétünk megtartásához, ügyességünk csiszolásához, a többiekkel való együttlét és a mozgás pedig jókedvet ad.

Beállni a többiek közé táncolni, nem könnyű: tánc közben ízig-vérig önmagunk vagyunk minden hibánkkal és erényünkkel megmutatkozunk. Így vagyunk szerethetők és így fogadjuk el egymást. Ha sikerül megérteni, hogy ez így van jól, akkor úgy érezhetjük, hogy egy kicsivel könnyebben esik a járás, egy pár centivel magasabban vagyunk, közelebb az Istenhez. Fontos, hogy nem egyedül, hanem a velünk együtt táncoló, muzsikáló és éneklő társainkkal közösen. A tánc a zene és az ének így alkotnak egységet és egy közösséget az azt létrehozó emberek.

Mindezeket idős táncos és zenész mestereinktől: öregektől tanuljuk, akiknek a mozdulatait egy élet bölcsessége teszi letisztulttá.

…Valami ilyesmit tűztünk ki célul átadni diákjainknak táncon keresztül a táncról. Igaz, a cél magas, de ez vesz rá, hogy felfelé nézzünk.